Naudojimosi sąlygos

  1. Svetainės tikslas: Ši svetainė suteikia paslaugą, kuri leidžia vartotojams trumpinti URL adresus.
  2. Vartotojo atsakomybė: Vartotojas yra atsakingas už visus veiksmus, atliekamus naudojantis svetaine. Vartotojas privalo laikytis visų teisės aktų reikalavimų ir svetainės naudojimo sąlygų.
  3. Svetainės turinys: Svetainės administratorius gali pakeisti svetainės turinį bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo.
  4. Duomenų apsauga: Svetainės administratorius garantuoja, kad vartotojo asmeninės informacijos bus saugomos ir naudojamos tik svetainės veiklai.
  5. Atsakomybės ribojimas: Svetainės administratorius neatsako už jokias žalos, atsiradusias dėl svetainės naudojimo.
  6. Svetainės naudojimo pabaiga: Svetainės administratorius gali nutraukti vartotojo teisę naudotis svetaine bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo.
  7. Svetainės naudojimo sąlygų pakeitimai: Svetainės administratorius gali keisti šias naudojimo sąlygas bet kuriuo metu.
  8. Teisinis reglamentavimas: Šios svetainės naudojimo sąlygos yra reguliuojamos ir interpretuojamos pagal Lietuvos Respublikos teisę. Visos ginčai, susiję su šių svetainės naudojimo sąlygų vykdymu ar taikymu, bus sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.
  9. Kontaktai: Jei turite klausimų ar pastabų dėl šių svetainės naudojimo sąlygų, susisiekite su svetainės administratoriumi elektroniniu paštu arba naudodami kontaktinę informaciją, pateiktą svetainėje.
  10. Svetainės naudojimo pradžia: Vartotojas, naudodamasis šia svetaine, patvirtina, kad susipažinęs su šiomis svetainės naudojimo sąlygomis ir sutinka jomis vadovautis.